Pierwsze kwartalne spotkanie

Enhancing the user uptake of Land Cover

W dniu 29 stycznia 2021 r. odbyło się pierwsze kwartalne spotkanie konsorcjum projektu InCoNaDa. Celem spotkania było przedstawienie postępów prac w poszczególnych zadaniach (zadanie 1,3,4 i 5), omówienie kolejnych kroków zmierzających do osiągnięcia założonego celu oraz przedyskutowanie planu działań informacyjno-komunikacyjnych. W ramach projektu zorganizowane będą co najmniej trzy wydarzenia informacyjne dotyczące postępu w realizacji projektu, …

Continue reading

Rozpoczęcie projektu InCoNaDa

W siedzibie Instytutu Geodezji i Kartografii, w dniu 6 października odbyło się oficjalne rozpoczęcie projektu InCoNaDa. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Geodezji i Kartografii (lider projektu), Instytutu Ochrony Środowiska – PIB, Politechniki Łódzkiej, firmy Eversis Sp. z o.o., zaś przedstawiciele Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO) połączyli się zdalnie za pośrednictwem komunikatora internetowego.

Continue reading