Pierwsza wspólna publikacja z projektu InCoNaDa

Zachęcamy do zapoznania się z pierwszym wspólnym artykułem opisującym wyniki zadania 1 realizowanego w ramach projektu InCoNaDa: Waśniewski A., Hościło A., Aune-Lundberg L. (2023). The impact of selection of reference samples and DEM on the accuracy of land cover classification based on Sentinel-2 data. Remote Sensing Applications: Society and Environment,…

Continue reading

Wyniki projektu prezentowane na konferencji European Association of Remote Sensing Labolatories (EARSeL) 

W dniach 3-6 lipca 2023r. Adam Waśniewski, specjalista z Centrum Geomatyki Stosowanej IGiK, zaprezentował wyniki projektu InCoNaDa na międzynarodowej konferencji European Association of Remote Sensing Labolatories (EARSeL) w Bukareszcie w Rumunii. Wygłoszony referat nosił tytuł: „Can we improve the accuracy of the land cover classification by pre-selection of the reference…

Continue reading

10. kwartalne spotkanie projektowe

Dziesiąte kwartalne spotkanie projektowe odbyło się w formie online 22 maja 2023. Celem spotkania było poinformowanie partnerów projektu o postępach prac w poszczególnych zadaniach, omówienie planów na następny kwartał oraz planu publikacji. Nasze plany na nadchodzące miesiące obejmują publikację kolejnych artykułów z wynikami projektu InCoNaDa oraz organizację drugiego webinaru, którego…

Continue reading

InCoNaDa na European Geoscience Union 2023 w Wiedniu

W dniach 24-28 kwietnia 2023 r. naukowcy z Centrum Geomatyki Stosowanej Instytutu Geodezji i Kartografii wzięli udział w największej europejskiej konferencji z dziedziny nauk o Ziemi – European Geoscience Union 2023 w Wiedniu.  Alicja Rynkiewicz i Agata Hościło zaprezentowały wyniki detekcji zmian pokrycia terenu na podstawie danych wieloczasowych Sentinel-2 na…

Continue reading

InCoNaDa na seminarium „Monitoring krajobrazu 2023”

Svein Olav Krøgli z Norweskiego Instytutu Badań nad Biogospodarką (NIBIO) zaprezentował wyniki projektu InCoNaDa na seminarium „Monitoring krajobrazu 2023” zorganizowanym przez NIBIO. Seminarium odbyło się 9 lutego 2023 roku w trybie hybrydowym. Przedstawiona prezentacja była zatytułowana: „Czy mapy tematyczne z europejskiego programu Copernicus, które są oparte na danych satelitarnych, mogą…

Continue reading

Pierwsze spotkanie InCoNaDy w Nowym Roku!

25.01.2023 odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie zespołu projektowego InCoNaDa! Oprócz członków konsorcjum w zdalnym spotkaniu wzięli udział nasi nowi partnerzy z Ukrainy z Ukraińskiego Narodowego Uniwersytetu Leśnego. Głównym celem spotkania było omówienie dotychczasowych wyników projektu w poszczególnych zadaniach, przedstawienie planów na kolejny kwartał oraz dyskusja na temat planowanych…

Continue reading

Szczęśliwego Nowego Roku!

Szczęśliwego Nowego Roku! Dziękujemy za owocną współpracę w 2022, to był bardzo produktywny rok – udało nam się osiągnąć 7 kamieni milowych, dostarczyć 10 raportów, opublikować 2 artykuły naukowe, a kolejne 3 są w fazie przygotowania, zaprezentować wyniki projektu InCoNaDa na kilku krajowych i międzynarodowych konferencjach i webinarach. Powitaliśmy w…

Continue reading

Nagroda „Złoty Piksel” na XXV Ogólnopolskiej Konferencji Fotointerpretacji i Teledetekcji

W dniach 28-30 listopada 2022r. odbyła się XXV Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji, na której pracownicy Centrum Geomatyki Stosowanej Instytutu Geodezji i Kartografii zaprezentowali uzyskane wyniki realizowanych prac w ramach projektu InCoNaDa. Adam Waśniewski przedstawił referat pt.: „Ocena wpływu danych referencyjnych i Numerycznego Modelu Terenu na wynik klasyfikacji pokrycia terenu…

Continue reading

InCoNaDa na XXXI Konferencji Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej

W dniach 8-9 listopada 2022r. w Warszawie w trybie hybrydowym odbyła się XXXI Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej na temat Geoinformacji w dobie zagrożeń. Podczas tego wydarzenia Milena Chmielewska z Instytutu Geodezji i Kartografii przedstawiła wyniki projektu InCoNaDa w referacie pt. „Ocena potencjału produktów programu Copernicus: Riparian Zones i Small…

Continue reading