InCoNaDa na XXIX CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL SEMINAR ON URBAN FORM 2022

W trakcie XXIX Konferencji INTERNATIONAL SEMINAR ON URBAN FORM 2022 (ISUF 2022 6-11.09.2022) Dr Monika Cysek-Pawlak z Politechniki Łódzkiej zaprezentowała wyniki oceny możliwości wykorzystania warstwy terenów nieprzepuszczalnych (HRL Imperviousness ) będącej produktem serwisu lądowego Copernicus do szacowania powierzchni biologicznie czynnej na przykładzie aglomeracji łódzkiej. Tytuł wygłoszonego refereatu: „The potential of HRL Imperviousness to an assessment of biologically active areas”.

Brak możliwości komentowania.