Zapraszamy na I krajowe seminarium projektu InCoNaDa, 9 grudnia 2021

Konsorcjum projektu InCoNaDa serdecznie zaprasza do udziału w pierwszym krajowym seminarium projektu InCoNaDa dotyczącym wykorzystania informacji o pokryciu terenu i użytkowaniu ziemi pochodzącej z integracji produktów serwisu lądowego programu Copernicus (CLMS) oraz krajowych baz danych. Seminarium odbędzie się 9 grudnia 2021 w godz. 9:00 – 12:30 w trybie on line…

Continue reading

Zapraszamy na I międzynarodowe seminarium projektu InCoNaDa, 6 grudnia 2021

Konsorcjum projektu InCoNaDa serdecznie zaprasza do udziału w pierwszym międzynarodowym seminarium projektu InCoNaDa dotyczącym wykorzystania informacji o pokryciu terenu i użytkowaniu ziemi pochodzącej z integracji produktów serwisu lądowego programu Copernicus (CLMS) oraz krajowych baz danych. Seminarium odbędzie się 6 grudnia 2021 w godz. 9:00 – 12:30 w trybie on line…

Continue reading

InCoNaDa na Konferencji Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej

Zespół Centrum Geomatyki Stosowanej IGIK: Milena Chmielewska, Adam Waśniewski i Agata Hościło wygłosił prezentację pt. „Analiza porównawcza obszarów trawiastych z europejskiego programu Copernicus względem krajowych danych referencyjnych” na XXX Konferencji Polskiego Towarzystwa Przestrzennego: „Interdyscyplinarna rola geoinformacji”. Konferencja została zorganizowana pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii i odbyła się w dniach…

Continue reading

57. Światowy Kongres Planistyczny ISOCARP

Zapraszamy do udziału w 57. Światowym Kongresie Planistycznym ISOCARP, gdzie zespół z Politechniki Łódzkiej w składzie: dr inż. arch. Monika Cysek-Pawlak i doktorant Jakub Misiak przedstawią prezentację na temat „Spatial Planning Needs Towards Copernicus Land Monitoring Services”. Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu InCoNaDa.  Prezentacja online odbędzie się 29 października…

Continue reading

Pierwsze roczne spotkanie projektowe

Pierwsze roczne spotkanie projektowe odbyło się online 13 października 2021 roku. Spotkanie rozpoczęto od kwestii zarządzania, administracji i finansów. Następnie liderzy zespołów poszczególnych zadań przedstawili zrealizowane postępy oraz zaplanowane kolejne działania. Zarówno o postępach jak i kolejnych krokach w każdym z zadań można przeczytać w zakładce internetowej – zadanie. Aby…

Continue reading

Prezydent Miasta Łodzi o projekcie InCoNaDa

Na dzisiejszym webinarium organizowanym przez Sieć Europejskich Regionów Wykorzystujących Technologie Kosmiczne (NEREUS), we współpracy z Komisją Europejską i Europejską Agencją Kosmiczną prezentowano przykłady zastosowania przez administrację publiczną w Europie danych z programu Copernicus oraz ich roli w osiąganiu profitów dla obszarów, obywateli i polityków publicznych w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu – Green…

Continue reading

Osiągnęliśmy pierwsze kamienie milowe

Osiągnęliśmy pierwsze kamienie milowe projektu: 1) Analiza przydatności warstwy Copernicus High Resolution Water&Wetness do oceny bioróżnorodności, dokładnego wyznaczania terenów podmokłych i oceny krajobrazów rolniczych, 2) Badanie obowiązków sprawozdawczych w kontekście pokrycia terenu, użytkowania ziemi w zakresie raportowania emisji i pochłania gazów cieplarnianych w sektorze użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) w Polsce i NorwegiiLULUCF, 3)…

Continue reading

Drugie kwartalne spotkanie projektowe

21 kwietnia 2021 r. odbyło się drugie spotkanie projektowe. Dotyczyło postępów prac w zadaniach WP1, WP3, WP4, WP5. Poczyniono znaczne postępy w pracach nad wzbogacaniem informacji o pokryciu terenu i użytkowaniu ziemi. Przygotowano raport dotyczący wymagań planistów w zakresie informacji o pokryciu terenu i użytkowani ziemi oraz potencjału produktów CLMS….

Continue reading