2. Zaprojektowanie i stworzenie prototypu aplikacji internetowej dostosowanej to potrzeb użytkowników.

Prototyp aplikacji będzie umożliwiał tworzenie zapytań do bazy, generowanie produktów dostosowanych do potrzeb użytkowników, integrację produktów CLMS oraz obliczanie statystyk.
Koordynator: Eversis Sp. z o.o.

Zadania szczegółowe: 
Zadanie 2.1: Import danych
Zadanie 2.2: Pierwsza wersja prototypu systemu
Zadanie 2.3: Ostateczna wersja prototypu systemu

Bieżące działania: Ten pakiet roboczy rozpoczął się w październiku 2021 r. Zespół z Eversis w ścisłej współpracy z innymi partnerami projektu pracuje nad koncepcją narzędzia. 

Brak możliwości komentowania.