5. Pokrycie terenu i użytkowanie ziemi w monitorowaniu środowiska.

Ocena przydatności poszczególnych produktów programu Copernicus oraz uszczegółowionej bazy pokrycia terenu i użytkowania ziemi w monitoringu zasobów naturalnych, ochronie środowiska w Polsce i Norwegii.

Koordynator: Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO).

Brak możliwości komentowania.