InCoNaDa na IX Ogólnopolskiej konferencji „GIS w Nauce” 2022

W dniach 23-24 czerwca w Toruniu odbyła się IX Ogólnopolska konferencja „GIS w Nauce” 2022. Przygotowano zarówno sesje plenarne jak i tematyczne związane z wykorzystywaniem Systemów Informacji Geograficznej w planistyce, urbanistyce, ekologii czy wojskowości, podczas których przedstawiciele instytucji publicznych, uniwersytetów i prywatnych przedsiębiorstw wymieniali się doświadczeniami zdobywanymi podczas codziennej pracy nad projektami naukowymi.

Reprezentant konsorcjum InCoNaDa Piotr Pielacha z Centrum Geomatyki Stosowanej Instytutu Geodezji i Kartografii wygłosił referat pod tytułem „Potencjał bazy danych opartej na regularnej siatce kwadratów w harmonizacji i analizach przestrzennych”, który został zrealizowany we współpracy z Agatą Hościło oraz Anetą Lewandowską. Zaprezentował również powstającą aplikację internetową, która będzie miejscem publikacji wyników prac badawczych wykonywanych w projekcie.

Brak możliwości komentowania.