Publikacje

Artykuły badawcze

 

Strand G.H.: Accuracy of the Copernicus High-Resolution Layer Imperviousness Density (HRL IMD) Assessed by Point Sampling within Pixels, Remote Sensing 2022, 14, 3589. https://doi.org/10.3390/rs14153589

Waśniewski A., Hościło A., Chmielewska M.: Can a Hierarchical Classification of Sentinel-2 Data Improve Land Cover Mapping? Remote Sensing ,2022, 14, 989. https://doi.org/10.3390/rs14040989

 

Prezentacje z I seminarium projektu InCoNaDa

Hościło A., 2021, Copernicus Land Monitoring Service (CLMS) – dostępne produkty oraz przyszłość serwisu, I seminarium projektu InCoNaDa, 9 grudnia, krajowa

Hościło A., 2021, Projekt InCoNaDa – cele i zadania, I seminarium projektu InCoNaDa, 9 grudnia, krajowa

CysekPawlak M., Misiak J., 2021, Czy i w jakim stopniu urbaniści korzystają z danych przestrzennych?, I seminarium projektu InCoNaDa, 9 grudnia, krajowa

Stosio D., Misiak J., 2021, Analiza powierzchni biologicznie czynnej na podstawie danych Copernicus – na przykładzie Łodzi, I seminarium projektu InCoNaDa, 9 grudnia, krajowa

Żaczek M., 2021, Wymagania stawiane krajom w zakresie raportowania emisji i pochłania gazów cieplarnianych w sektorze użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) – wyzwania i szanse dla
CLMS, I seminarium projektu InCoNaDa, 9 grudnia, krajowa

Lewandowska A., Hościło A., 2021, Ocena możliwości zastosowania produktów HRLWAW (wody i wilgotność terenu) do monitoringu terenów podmokłych oraz obszarów proekologicznych, I seminarium projektu InCoNaDa, 9 grudnia, krajowa

Waśniewski A., 2021, Hierarchiczna klasyfikacja pokrycia trenu na podstawie serii czasowych Sentinel-2 , I seminarium projektu InCoNaDa, 9 grudnia, krajowa

Filipkowski P, Pielacha P.., 2021, Koncepcja aplikacji webowej do wizualizacji, integracji i analizy danych dot. pokrycia terenu i użytkowania ziemi, I seminarium projektu InCoNaDa, 9 grudnia, krajowa

Wystąpienia na konferencjach

Pielacha P., Hościło A., Lewandowska A., Potencjał bazy danych opartej na regularnej siatce kwadratów w harmonizacji i analizach przestrzennych, IX Ogólnopolska konferencja „GIS w Nauce” 2022, 23-24.06, Toruń, krajowa, PREZENTAJCA

Hościło A.,Integration of LCLU data from satellite remote sensing with national databases and monitoring forest status in Poland, The South, Central and East European Regional Information NetworkSCERIN-8 workshop, 30.05 – 1.06.2022, międzynarodowa

Waśniewski A., Hościło A., Lewandowska A., Comparison of hierarchical and flat land cover classification of Sentinel-2 data, ESA Living Planet Symposium, 23-27.05.2022, Bonn, Niemcy, międzynarodowa (POSTER)

Chmielewska M., Waśniewski A., Hościło A., 2021, Analiza porównawcza obszarów trawiastych z europejskiego programu Copernicus względem krajowych danych referencyjnych, XXX Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej „INTERDYSCYPLINARNA ROLA GEOINFORMACJI” , 9-10 Listopad, krajowa

CysekPawlak M., Misiak J., 2021, Spatial Planning Needs Towards Copernicus Land Monitoring Services, 57th ISOCARP World Planning Congress, 29 Października, międzynarodowa

Hościło A., Srtand G.H., 2021, Enhancing the user uptake of Land Cover / Land Use information derived from the integration of Copernicus services and national databases (InCoNaDa), EIONET National Reference Center for Land Cover (NRC LC) 2021 meeting, 28 Października, międzynarodowa

Krøgli S.O.,  Fjellstad W., Hościło A., 2021, LCLU for agriculture management in Norway , LCLU for environmental monitoring in Norway , LCLU for agriculture and environmental monitoring in Poland, Meeting with the representatives of EEA and GeoVille on HRL-Water and Watness products, 2 Września, międzynarodowa

Hościło A., 2021, InCoNaDa project – Integration of Copernicus and National Data on Land Cover Land Use, Seminar for Central Statistical Office in Poland, 25 Sierpień, krajowa 

Hościło A., 2021, Enhancing the user uptake of Land Cover/Land Use information derived from the integration of Copernicus services and national databases (InCoNaDa), Project Kick-off Conference, Programme ‘Applied Research’, calls: POLNOR 2019 and POLNOR CCS, 14 Czerwca, międzynarodowa Prezentacja

Waśniewski A., Kałuski M., Hościło A., Lewandowska A., Chmielewska M., 2021, Can a Hierarchical Classification of Sentinel-2 Data Improve the Land Cover Mapping?, 40th EARSeL Symposium 2021 European Remote Sensing – New Solutions for Science and Practice, 7-10 Czerwca, Warszawa, międzynarodowa ABSTRAKT

Hościło A., 2021, EO Capacity Development in Poland, Meeting of the GEO Capacity Development webinar, 28 Kwietnia, Warsaw, międzynarodowa

Strand G.H., 2021, Use of Copernicus Land services in Norway, Seminar for S&T Corporation, 28 Kwietnia, krajowa

Hościło A., 2021, Monitorowanie pokrycia terenu i użytkowania ziemi – wkład Instytutu Geodezji i Kartografii w europejski program CORINE Land Cover, 75th anniversary of Institute of Geodesy and Cartography, 21 Kwietnia, Warszawa, krajowa LINK

Strand G.H., 2021, Integration of Copernicus and National Data – The InCoNaDa project, Norwegian Copernicus User Forum, 24-25 Marca, Oslo, krajowa

Inne działania upowszechniające

Current Research Information System in Norway (Cristin) https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=2509284 

NIBIO home page https://www.nibio.no/en/projects/integration-of-copernicus-and-national-data 

https://repozytorium.p.lodz.pl/bitstream/handle/11652/3202/Naukowcu_PL_Cysek-Pawlak_Misiak_WBAiIS_ZU_153_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Brak możliwości komentowania.