Publikacje

Publikacje i prezentacje konferencyjne

Hościło A., 2021, Enhancing the user uptake of Land Cover/Land Use information derived from the integration of Copernicus services and national databases (InCoNaDa), Project Kick-off Conference, Programme ‘Applied Research’, calls: POLNOR 2019 and POLNOR CCS, 14 Czerwca, międzynarodowa

Waśniewski A., Kałuski M., Hościło A., Lewandowska A., Chmielewska M., 2021, Can a Hierarchical Classification of Sentinel-2 Data Improve the Land Cover Mapping?, 40th EARSeL Symposium 2021 European Remote Sensing – New Solutions for Science and Practice, 7-10 Czerwca, Warszawa, międzynarodowa ABSTRAKT

Hościło A., 2021, EO Capacity Development in Poland, Meeting of the GEO Capacity Development webinar, 28 Kwietnia, Warsaw, międzynarodowa

Stand G.H., 2021, Use of Copernicus Land services in Norway, Seminar for S&T Corporation, 28 Kwietnia, krajowa

Hościło A., 2021, Monitorowanie pokrycia terenu i użytkowania ziemi – wkład Instytutu Geodezji i Kartografii w europejski program CORINE Land Cover, 75th anniversary of Institute of Geodesy and Cartography, 21 Kwietnia, Warszawa, krajowa LINK

Strand G.H., 2021, Integration of Copernicus and National Data – The InCoNaDa project, Norwegian Copernicus User Forum, 24-25 Marca, Oslo, krajowa

Inne działania upowszechniające

Brak możliwości komentowania.