Publikacje

Artykuły naukowe

Strand G.H.: Accuracy of the Copernicus High-Resolution Layer Imperviousness Density (HRL IMD) Assessed by Point Sampling within Pixels, Remote Sensing 2022, 14, 3589. https://doi.org/10.3390/rs14153589

Waśniewski A., Hościło A., Chmielewska M.: Can a Hierarchical Classification of Sentinel-2 Data Improve Land Cover Mapping? Remote Sensing ,2022, 14, 989. https://doi.org/10.3390/rs14040989 

Prezentacje konferencyjne

Rynkiewicz A., Hościło A., Chmielewska M., Lewandowska A., Aune-Lundberg L., Nilsen A.B., 2023, Detection of land cover changes based on the Sentinel-2 multitemporal data on the GEE platform, EGU23 General Assembly, 28.04.2023, międzynarodowa

Krøgli S.O., Fjellstad W., Aune-Lundberg L., Hościło A., Chmielewska M., 2023, Can thematic maps from the European Copernicus programme, which are based on satellite data, support our monitoring work?, Landscape monitoring 2023, 09.02.2023, krajowa

Stosio D., Hościło A., Osińska-Skotak K., 2022, Analiza zjawiska „betonozy” na przykładzie danych i produktów Copernicus, XXV Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji, 28-30.11.2022, krajowa

Waśniewski A., Hościło A., Aune-Lundberg L., 2022, Ocena wpływu danych referencyjnych i Numerycznego Modelu Terenu na wynik klasyfikacji pokrycia terenu na przykładzie Viken Country w Norwegii, XXV Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji, 28-30.11.2022, krajowa

Hościło A., 2022, Agricultural landscape assessment and environmental monitoring, Copernicus Land User Event – European and global land surface applications, 17-18.11.2022, międzynarodowa

Misiak J., Cysek-Pawlak M., 2022, Dane Copernicus w planowaniu przestrzennym na przykładzie aglomeracji łódzkiej, Forum Obserwacji Ziemi 2022, 8-9.11.2022, krajowa

Chmielewska M., Hościło A., 2022, Ocena potencjału produktów programu Copernicus: Riparian Zones oraz Small Woody Features do monitorowania stanu roślinności wzdłuż strumieni i rzek w Polsce, XXXI Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej, 8-9.11.2022, Warszawa, krajowa

Fjellstad W., Krøgli S.O., Aune-Lundberg A., Lewandowska A., Hościło A., Chmielewska M., 2022, Quality control of Copernicus High Resolution Layers for monitoring agricultural landscapes and wetlands, IALE 2022 European Landscape Ecology Congress, 11-15.07.2022, międzynarodowa

Pielacha P., Hościło A., Lewandowska A., 2022, Potencjał bazy danych opartej na regularnej siatce kwadratów w harmonizacji i analizach przestrzennych, IX Ogólnopolska konferencja “GIS in Science”, 23-24.06.2022, Toruń, krajowa, PREZENTACJA

Hościło A., 2022, Integration of LCLU data from satellite remote sensing with national databases and monitoring forest status in Poland, The South, Central and East European Regional Information Network– SCERIN-8 workshop, 30.05 – 1.06.2022, międzynarodowa

Waśniewski A., Hościło A., Lewandowska A., 2022, Comparison of hierarchical and flat land cover classification of Sentinel-2 data, ESA Living Planet Symposium, 23-27.05.2022, Bonn, Niemcy, międzynarodowa, POSTER

Chmielewska M., Waśniewski A., Hościło A., 2021, Analiza porównawcza obszarów trawiastych z europejskiego programu Copernicus względem krajowych danych referencyjnych, XXX Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej “INTERDYSCYPLINARNA ROLA GEOINFORMACJI” , 9-10.11.2021, krajowa

Cysek-Pawlak M., Misiak J., 2021, Spatial Planning Needs Towards Copernicus Land Monitoring Services, 57th ISOCARP World Planning Congress, 29.10.2021, międzynarodowa

Hościło A., Strand G.H., 2021, Enhancing the user uptake of Land Cover / Land Use information derived from the integration of Copernicus services and national databases (InCoNaDa), EIONET National Reference Center for Land Cover (NRC LC) 2021 meeting, 28.10.2021, międzynarodowa 

Krøgli S.O.,  Fjellstad W., Hościło A., 2021, LCLU for agriculture management in Norway , LCLU for environmental monitoring in Norway , LCLU for agriculture and environmental monitoring in Poland, Meeting with the representatives of EEA and GeoVille on HRL-Water and Watness products, 2.09.2021, międzynarodowa

Hościło A., 2021, Projekt InCoNaDa – Integracja danych z programu Copernicus oraz krajowych danych o pokryciu i użytkowaniu terenu, Seminarium dla Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce, 25.08.2021, krajowa

Hościło A., 2021, Enhancing the user uptake of Land Cover/Land Use information derived from the integration of Copernicus services and national databases (InCoNaDa), Project Kick-off Conference, Programme ‘Applied Research’, calls: POLNOR 2019 and POLNOR CCS, 14.06.2021, międzynarodowa PREZENTACJA

Waśniewski A., Kałuski M., Hościło A., Lewandowska A., Chmielewska M., 2021, Can a Hierarchical Classification of Sentinel-2 Data Improve the Land Cover Mapping?, 40th EARSeL Symposium 2021 European Remote Sensing – New Solutions for Science and Practice, 7-10.06.2021, Warszawa, międzynarodowa ABSTRACT

Hościło A., 2021, EO Capacity Development in Poland, Meeting of the GEO Capacity Development webinar, 28.04.2021, Warszawa, międzynarodowa

Strand G.H., 2021, Use of Copernicus Land services in Norway, Seminar for S&T Corporation, 28.04.2021, krajowa

Hościło A., 2021, Monitorowanie pokrycia terenu i użytkowania ziemi – wkład Instytutu Geodezji i Kartografii w europejski program CORINE Land Cover, 75-lecie Instytutu Geodezji i Kartografii, 21.04.2021, Warszawa, krajowa LINK

Strand G.H., 2021, Integration of Copernicus and National Data – The InCoNaDa project, Norwegian Copernicus User Forum, 24-25.03.2021, Oslo, krajowa

Brak możliwości komentowania.