4. Pokrycie terenu i użytkowanie ziemi dla sektora rolniczego.

Ocena przydatności poszczególnych produktów programu Copernicus oraz uszczegółowionej bazy pokrycia terenu i użytkowania ziemi w sektorze rolniczym, np.: wsparcie zobowiązań związanych ze wspólną polityką rolną w Polsce i Norwegii.
Koordynator: Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO).

Zadania szczegółowe: 
Zadanie 4.1: HRL Woda i wilgotność (HRL-WAW)
Zadanie 4.2: HRL Zadrzewienia śródpolne (HRL-SWF)
Zadanie 4.3: HRL Stopień nieprzepuszczalności (HRL-IMD)

W zadaniu 4.1 porównano warstwę Copernicus HRL-WAW z danymi pochodzącymi z inwentaryzacji terenowej oraz interpretacji zdjęć lotniczych w celu określenia przydatności do monitorowania stanu i zmian. Zastosowane metody obejmowały fotogrametrię, teledetekcję, analizę przestrzenną, statystykę oraz analizę dokumentów niezbędnych do zrozumienia specyficznych wymagań monitoringu. 

Pierwszy rezultat: Zrealizowany został raport zawierający informacje o potencjale, dokładności (tematycznej i geometrycznej) Copernicus HRL-WAW dla oceny krajobrazów rolniczych i obszarów proekologicznych.

                                                                   
                                                               Przegląd danych HRL-WAW dla Polski (po lewej) i Norwegii (po prawej).

Bieżące działania:
Rozpoczynamy analizę przydatności produktu Copernicus Small Woody Features do oceny elementów drzewiastych w krajobrazie rolniczym. Skupiska i szpalery drzew i krzewów zaobserwowane w HRL-SWF zostaną porównane z danymi z inwentaryzacji terenowych i interpretacji zdjęć lotniczych w celu określenia przydatności do zastosowania.

 

Brak możliwości komentowania.