4. Pokrycie terenu i użytkowanie ziemi dla sektora rolniczego.

Ocena przydatności poszczególnych produktów programu Copernicus oraz uszczegółowionej bazy pokrycia terenu i użytkowania ziemi w sektorze rolniczym, np.: wsparcie zobowiązań związanych ze wspólną polityką rolną w Polsce i Norwegii.

Koordynator: Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO).

Brak możliwości komentowania.