4. Pokrycie terenu i użytkowanie ziemi dla sektora rolniczego.

Ocena przydatności poszczególnych produktów programu Copernicus oraz uszczegółowionej bazy pokrycia terenu i użytkowania ziemi w sektorze rolniczym, np.: wsparcie zobowiązań związanych ze wspólną polityką rolną w Polsce i Norwegii.
Koordynator: Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO).

Zadania szczegółowe: 
Zadanie 4.1: HRL Woda i wilgotność (HRL-WAW)
Zadanie 4.2: HRL Zadrzewienia śródpolne (HRL-SWF)
Zadanie 4.3: HRL Stopień nieprzepuszczalności (HRL-IMD)

W zadaniu 4.1 porównano warstwę Copernicus HRL-WAW z danymi pochodzącymi z inwentaryzacji terenowej oraz interpretacji zdjęć lotniczych w celu określenia przydatności do monitorowania stanu i zmian. Zastosowane metody obejmowały fotogrametrię, teledetekcję, analizę przestrzenną, statystykę oraz analizę dokumentów niezbędnych do zrozumienia specyficznych wymagań monitoringu. 

Pierwszy rezultat: Zrealizowany został raport zawierający informacje o potencjale, dokładności (tematycznej i geometrycznej) Copernicus HRL-WAW dla oceny krajobrazów rolniczych i obszarów proekologicznych.

Wyniki analiz zostały przedstawione na IAIE 2022 – European Landscape Ecology Congress w formie prezentacji „Quality control of Copernicus High Resolution Layers for monitoring agricultural landscapes and wetlands”.

                                                                   
                                                               Przegląd danych HRL-WAW dla Polski (po lewej) i Norwegii (po prawej).

W zadaniu 4.2 przeprowadzono analizę przydatności produktu Copernicus Small Woody Features do oceny elementów drzewiastych w krajobrazie rolniczym. Skupiska i szpalery drzew i krzewów zaobserwowane w HRL-SWF zostały porównane z danymi z inwentaryzacji terenowych i interpretacji zdjęć lotniczych w celu określenia przydatności do zastosowania. 

Wyniki analiz zostały zaprezentowane w 2022 na XXXI Konferencji Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej w prezentacji „Ocena potencjału produktów programu Copernicus Riparian Zones oraz Small Woody Features do monitorowania stanu roślinności wzdłuż strumieni i rzek w Polsce. 

                                                                                                     Przegląd danych HRL-SWF dla Polski

Bieżące działania:
Rozpoczynamy analizę produktu Copernicus Imperviousness Density (HRL IMD) w celu oceny przepuszczalności gleby na obszarach rolniczych w Polsce i Norwegii. Dane z HRL IMD zostaną zweryfikowane za pomocą metody random sampling przy użyciu zdjęć satelitarnych VHR oraz zdjęć lotniczych. 

Brak możliwości komentowania.