6. Pokrycie terenu i użytkowanie ziemi w raportowaniu emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych z LULUCF.

Ocena przydatności poszczególnych produktów programu Copernicus oraz uszczegółowionej bazy pokrycia terenu i użytkowania ziemi w zakresie raportowania emisji i pochłania gazów cieplarnianych w sektorze użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) w Polsce i Norwegii. Koordynator: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB).

Continue reading