1. Wzbogacanie informacji o pokryciu ternu i użytkowaniu ziemi.

Opracowanie map pokrycia terenu i zmian pokrycia terenu na podstawie szeregów czasowych danych Sentinel-2 dla obszaru pilotażowego w Polsce i Norwegii oraz weryfikacja koncepcji EAGLE poprzez powiązanie pokrycia terenu (LC) z informacją o użytkowaniu gruntów i innymi cechami krajobrazu pochodzącymi z krajowych baz danych i produktów usługi Copernicus Land Monitoring…

Continue reading

2. Zaprojektowanie i stworzenie prototypu aplikacji internetowej dostosowanej to potrzeb użytkowników.

Prototyp aplikacji będzie umożliwiał tworzenie zapytań do bazy, generowanie produktów dostosowanych do potrzeb użytkowników, integrację produktów CLMS oraz obliczanie statystyk. Koordynator: Eversis Sp. z o.o. Zadania szczegółowe: Zadanie 2.1: Import danychZadanie 2.2: Pierwsza wersja prototypu systemuZadanie 2.3: Ostateczna wersja prototypu systemu Bieżące działania: Ten pakiet roboczy rozpoczął się w październiku 2021…

Continue reading

3. Pokrycie terenu i użytkowanie ziemi dla planowania urbanistycznego i przestrzennego.

Dotyczy ceny wymagań planowania urbanistycznego i przestrzennego pod kątem informacji o pokryciu terenu / użytkowani ziemi i zmianach oraz badaniem potencjału produktów CLMS pod kątem wymagań i obowiązków planowania przestrzennego i urbanistyk w Polsce i Norwegii. Koordynator: Politechnika Łódzką (ŁUoT). Zadania szczegółowe:Zadanie 3.1: Ocena potrzeb urbanistyki i planowania przestrzennego w…

Continue reading

4. Pokrycie terenu i użytkowanie ziemi dla sektora rolniczego.

Ocena przydatności poszczególnych produktów programu Copernicus oraz uszczegółowionej bazy pokrycia terenu i użytkowania ziemi w sektorze rolniczym, np.: wsparcie zobowiązań związanych ze wspólną polityką rolną w Polsce i Norwegii.Koordynator: Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO). Zadania szczegółowe: Zadanie 4.1: HRL Woda i wilgotność (HRL-WAW)Zadanie 4.2: HRL Zadrzewienia śródpolne (HRL-SWF)Zadanie 4.3: HRL…

Continue reading

5. Pokrycie terenu i użytkowanie ziemi w monitorowaniu środowiska.

Ocena przydatności poszczególnych produktów programu Copernicus oraz uszczegółowionej bazy pokrycia terenu i użytkowania ziemi w monitoringu zasobów naturalnych, ochronie środowiska w Polsce i Norwegii.Koordynator: Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO). Zadania szczegółowe: Zadanie 5.1: HRL woda i wilgotność (HRL-WAW)Zadanie 5.2: Roślinność wzdłuż strumieni i cieków wodnychZadanie 5.3: Użytki zielone o wysokich…

Continue reading

6. Pokrycie terenu i użytkowanie ziemi w raportowaniu emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych z LULUCF.

Ocena przydatności poszczególnych produktów programu Copernicus oraz uszczegółowionej bazy pokrycia terenu i użytkowania ziemi w zakresie raportowania emisji i pochłania gazów cieplarnianych w sektorze użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) w Polsce i Norwegii.Koordynator: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB). Zadania szczegółowe: Zadanie 6.1: Przegląd regulacji unijnych…

Continue reading