1. Wzbogacanie informacji o pokryciu ternu i użytkowaniu ziemi.

Opracowanie map pokrycia terenu i zmian pokrycia terenu na podstawie szeregów czasowych danych Sentinel-2 dla obszaru pilotażowego w Polsce i Norwegii oraz weryfikacja koncepcji EAGLE poprzez powiązanie pokrycia terenu (LC) z informacją o użytkowaniu gruntów i innymi cechami krajobrazu pochodzącymi z krajowych baz danych i produktów usługi Copernicus Land Monitoring Service (CLMS).
Koordynator: Instytut Geodezji i Kartografii (IGIK).

Zadania szczegółowe:
Zadanie 1.1: Klasyfikacja pokrycia terenu na podstawie zdjęć Sentinel-2
Zadanie 1.2: Ocena istniejących baz danych zawierających informację o pokryciu i użytkowaniu terenu
Zadanie 1.3: Wzbogacenie danych o pokryciu terenu informacją o sposobie użytkowania terenu

Zespół z Centrum Geomatyki Stosowanej w IGIK wykonuje klasyfikację podstawowych form pokrycia terenu dla obszaru województwa łódzkiego (Polska) oraz okręgu Viken (Norwegia). Klasyfikacja wykonywana jest na podstawie serii czasowych zobrazowań Sentinel-2, dla roku 2018 i 2020. Klasyfikacja pokrycia terenu jest przeprowadzana przy użyciu zaawansowanych nieparametrycznych algorytmów uczenia maszynowego.

                                             

Równolegle trwają prace nad zadaniem 1.2. Zespoły z IGIK i NIBIO dokonują oceny istniejących baz danych zawierających informację o pokryciu terenu i użytkowaniu ziemi. Krajowe bazy danych zostały ocenione pod kątem ich dokładności, roku referencyjnego, zawartości tematycznej, porównywalności definicji, wiarygodności, dostępności.

Wykonana analiza jakościowa i ilościowa krajowych baz danych jest niezbędna do dalszych prac (zadania 1.3) związanych z wzbogaceniem informacji o pokryciu terenu (LC) informacją dotyczącą użytkowania gruntów (LU) i innych cech krajobrazu (CH) zgodnie z koncepcją EAGLE. 

Brak możliwości komentowania.