1. Wzbogacanie informacji o pokryciu ternu i użytkowaniu ziemi.

Opracowanie map pokrycia terenu i zmian pokrycia terenu na podstawie szeregów czasowych danych Sentinel-2 przy użyciu metod uczenia maszynowego dla badanego obszaru w Polsce i Norwegii. Weryfikacja koncepcji EAGLE poprzez powiązanie pokrycia terenu (LC) z informacją o użytkowaniu gruntów i innymi cechami krajobrazu pochodzącymi z krajowych baz danych i produktów usługi Copernicus Land Monitoring Service (CLMS).
Koordynator: Instytut Geodezji i Kartografii (IGIK).

Brak możliwości komentowania.