3. Pokrycie terenu i użytkowanie ziemi dla planowania urbanistycznego i przestrzennego.

Dotyczy ceny wymagań planowania urbanistycznego i przestrzennego pod kątem informacji o pokryciu terenu / użytkowani ziemi i zmianach oraz badaniem potencjału produktów CLMS pod kątem wymagań i obowiązków planowania przestrzennego i urbanistyk w Polsce i Norwegii. Koordynator: Politechnika Łódzką (ŁUoT).

Zadania szczegółowe:
Zadanie 3.1: Ocena potrzeb urbanistyki i planowania przestrzennego w kierunku informacji geoprzestrzennej o LU i zmianach LU. 
Zadanie 3.2: Mapowanie i monitorowanie zmian pokrycia terenu i użytkowania ziemi. 
Zadanie 3.3: Ocena powierzchni biologicznie czynnej.
Zadanie 3.4: Dostęp publiczny do zielonych terenów miejskich. 

Pierwszy rezultat: Został dostarczony raport dotyczący potrzeb urbanistyki i planowania przestrzennego w zakresie geoprzestrzennych informacji o pokryciu terenu, użytkowaniu terenu oraz zmianach pokrycia terenu w Polsce i Norwegii. 

Bieżące działania:
Obecnie koncentrujemy się na ocenie przydatności produktów i danych programu Copernicus do obliczania powierzchni biologicznie czynnych. Badania prowadzone są z wykorzystaniem wysokorozdzielczych warstw programu Copernicus: Imperviousness, Tree Cover Density oraz Small Woody Features.

                                                                         

Przykład powierzchni biologicznie czynnych uzyskanych z LMS Copernicus dla miasta Łodzi i okolic z nałożonymi granicami jednostek pomocniczych. 

Brak możliwości komentowania.