Kontakt

Instytut Geodezji i Kartografii (IGiK)

Dr hab. inż. Agata Hościło Kierownik Centrum Geomatyki Stosowanej, lider projektu

e-mail: lp.ude.kigi@olicsoh.ataga

Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO)

Prof. Geir-Harald Strand Head of the Research – Head of the Research – Division of Survey and Statistics, koordynator w NIBIO
e-mail: on.oibin@dnartS.dlaraH.rieG

Brak możliwości komentowania.