InCoNaDa na Forum Obserwacji Ziemi

Dr Monika Cysek-Pawlak i Jakub Misiak z Politechniki Łódzkiej wygłosili prelekcję na Forum Obserwacji Ziemi organizowanym przez Polską Agencję Kosmiczną na temat wykorzystania danych Copernicus do planowania przestrzennego – studium przypadku aglomeracji łódzkiej. Krajowe Forum Obserwacji Ziemi odbyło się w Warszawie 8-9 listopada 2022 r. w trybie hybrydowym.

Nagrania wystąpień można odsłuchać na:  

Brak możliwości komentowania.