Zespół projektowy InCoNaDa spotkał się po raz pierwszy w formie hybrydowej

Przedstawiciele konsorcjum, reprezentujący następujące instytucje: Instytut Geodezji i Kartografii, Politechnika Łódzka oraz Instytut Ochrony Środowiska -PIB (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami– KOBIZE) spotkali się z naukowcami z  Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO). Spotkanie hybrydowe odbyło się w dniach 14-16 czerwca 2022 r. w siedzibie NIBIO w As, Norwegia. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych wyników projektu InCoNaDa, zaplanowanie kolejnych działań zmierzających do osiągniecia kamieni milowych i wskaźników projektu oraz dyskusja na temat przyszłych, wspólnych projektów. W trakcie spotkania uczestnicy wzięli udział również w wycieczce terenowej, której celem było zapoznanie się z krajobrazem Viken County oraz walidacja wyniku klasyfikacji pokrycia terenu oraz zmian pokrycia terenu opracowanych przez zespół z Centrum Geomatyki Stosowanje IGIK.

Zespół z Polski dziękuje Prof. Geir-Harald Strand (Head of the Research – Division of Survey and Statistics at NIBIO) I jego zespołowi za życzliwą gościnność, owocne dyskusje i interesującą wycieczkę terenową po Viken Count.

Brak możliwości komentowania.