Ankieta dotycząca badań potrzeb planowania przestrzennego

Zespół z Politechniki Łódzkiej przygotował ankietę dotyczącą badania potrzeb planowania przestrzennego w odniesieniu do informacji geoprzestrzennej o pokryciu terenu i użytkowania gruntów. Ankieta jest dostępna pod: link

Brak możliwości komentowania.