Pierwsze kwartalne spotkanie

W dniu 29 stycznia 2021 r. odbyło się pierwsze kwartalne spotkanie konsorcjum projektu InCoNaDa. Celem spotkania było przedstawienie postępów prac w poszczególnych zadaniach (zadanie 1,3,4 i 5), omówienie kolejnych kroków zmierzających do osiągnięcia założonego celu oraz przedyskutowanie planu działań informacyjno-komunikacyjnych. W ramach projektu zorganizowane będą co najmniej trzy wydarzenia informacyjne dotyczące postępu w realizacji projektu. Pierwsze wydarzenie zostanie zorganizowane po roku trwania projektu.

Brak możliwości komentowania.