Drugie kwartalne spotkanie projektowe

21 kwietnia 2021 r. odbyło się drugie spotkanie projektowe. Dotyczyło postępów prac w zadaniach WP1, WP3, WP4, WP5. Poczyniono znaczne postępy w pracach nad wzbogacaniem informacji o pokryciu terenu i użytkowaniu ziemi. Przygotowano raport dotyczący wymagań planistów w zakresie informacji o pokryciu terenu i użytkowani ziemi oraz potencjału produktów CLMS. Przeprowadzono kolejne prace w zakresie oceny przydatności produktów dla rolnictwa i monitoringu środowiska.

Brak możliwości komentowania.