Zapraszamy na I międzynarodowe seminarium projektu InCoNaDa, 6 grudnia 2021

Konsorcjum projektu InCoNaDa serdecznie zaprasza do udziału w pierwszym międzynarodowym seminarium projektu InCoNaDa dotyczącym wykorzystania informacji o pokryciu terenu i użytkowaniu ziemi pochodzącej z integracji produktów serwisu lądowego programu Copernicus (CLMS) oraz krajowych baz danych.

Seminarium odbędzie się 6 grudnia 2021 w godz. 9:00 – 12:30 w trybie on line (MS Teams).

Podczas spotkania przedstawione zostaną m.in.:  
– portfolio produktów serwisu lądowego Copernicus oraz informacje o planowanych nowych produktach/zmianach;
– pierwsze rezultaty projektu dot. m.in. analizy wykorzystania danych przestrzennych, w tym produktów Copernicus w planowaniu przestrzennym, monitoringu terenów podmokłych oraz obszarów rolniczych;
– wymagania względem krajów w zakresie sprawozdawczości dot. gazów cieplarnianych w sektorze LULUCF;
– koncepcja aplikacji do wizualizacji, harmonizacji i integracji danych dot. pokrycia terenu i użytkowania ziemi – twórcom zależy, aby aplikacja spełniała oczekiwania jak najszerszej grupy odbiorców.

Link do wydarzenia: https://bit.ly/3o5YGOe

Agenda: https://inconada.eu/wp-content/uploads/2021/11/Invitation-to-1st-InCoNaDa-webinar_6December2021.pdf

Brak możliwości komentowania.