InCoNaDa na Konferencji Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej

Zespół Centrum Geomatyki Stosowanej IGIK: Milena Chmielewska, Adam Waśniewski i Agata Hościło wygłosił prezentację pt. „Analiza porównawcza obszarów trawiastych z europejskiego programu Copernicus względem krajowych danych referencyjnych” na XXX Konferencji Polskiego Towarzystwa Przestrzennego: „Interdyscyplinarna rola geoinformacji”.

Konferencja została zorganizowana pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii i odbyła się w dniach 9-10 listopada 2021 roku.

Brak możliwości komentowania.