Pierwsze roczne spotkanie projektowe

Pierwsze roczne spotkanie projektowe odbyło się online 13 października 2021 roku. Spotkanie rozpoczęto od kwestii zarządzania, administracji i finansów. Następnie liderzy zespołów poszczególnych zadań przedstawili zrealizowane postępy oraz zaplanowane kolejne działania. Zarówno o postępach jak i kolejnych krokach w każdym z zadań można przeczytać w zakładce internetowej – zadanie. Aby śledzić dalsze postępy w realizacji projektu, zapraszamy również na facebooka.