Osiągnęliśmy pierwsze kamienie milowe

Osiągnęliśmy pierwsze kamienie milowe projektu:
1) 
Analiza przydatności warstwy Copernicus High Resolution Water&Wetness do oceny bioróżnorodności, dokładnego wyznaczania terenów podmokłych i oceny krajobrazów rolniczych,
2) Badanie obowiązków sprawozdawczych w kontekście pokrycia terenu, użytkowania ziemi 
w zakresie raportowania emisji i pochłania gazów cieplarnianych w sektorze użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) w Polsce i NorwegiiLULUCF,
3) Analiza potrzeb urbanistyki i planowania przestrzennego wobec informacji 
geoprzestrzennej LC, LU i LU-change w Polsce i Norwegii oraz Badanie powierzchni biologicznie czynnych z wykorzystaniem produktów Copernicus. 
 

                                                                                 

Brak możliwości komentowania.