InCoNaDa na seminarium „Monitoring krajobrazu 2023”

Svein Olav Krøgli z Norweskiego Instytutu Badań nad Biogospodarką (NIBIO) zaprezentował wyniki projektu InCoNaDa na seminarium „Monitoring krajobrazu 2023” zorganizowanym przez NIBIO. Seminarium odbyło się 9 lutego 2023 roku w trybie hybrydowym. Przedstawiona prezentacja była zatytułowana: „Czy mapy tematyczne z europejskiego programu Copernicus, które są oparte na danych satelitarnych, mogą wspierać nasze prace monitoringowe?”.

Seminarium było dedykowane przede wszystkim do wszystkich użytkowników danych z monitoringu krajobrazu NIBIO: starostowie, Ministerstwo Rolnictwa i Żywności, Norweska Agencja Rolnictwa, Norweska Agencja Środowiska, Dyrekcja Dziedzictwa Kulturowego oraz organizacje biznesowe w rolnictwie. Seminarium było otwarte dla innych osób, które mogłyby być zainteresowane tą tematyką, np. z innych instytucji badawczych czy urzędów rolnych.

Brak możliwości komentowania.