InCoNaDa na XXXI Konferencji Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej

W dniach 8-9 listopada 2022r. w Warszawie w trybie hybrydowym odbyła się XXXI Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej na temat Geoinformacji w dobie zagrożeń. Podczas tego wydarzenia Milena Chmielewska z Instytutu Geodezji i Kartografii przedstawiła wyniki projektu InCoNaDa w referacie pt. „Ocena potencjału produktów programu Copernicus: Riparian Zones i Small…

Continue reading

InCoNaDa na Forum Obserwacji Ziemi

Dr Monika Cysek-Pawlak i Jakub Misiak z Politechniki Łódzkiej wygłosili prelekcję na Forum Obserwacji Ziemi organizowanym przez Polską Agencję Kosmiczną na temat wykorzystania danych Copernicus do planowania przestrzennego – studium przypadku aglomeracji łódzkiej. Krajowe Forum Obserwacji Ziemi odbyło się w Warszawie 8-9 listopada 2022 r. w trybie hybrydowym. Nagrania wystąpień…

Continue reading

InCoNaDa na XXIX CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL SEMINAR ON URBAN FORM 2022

W trakcie XXIX Konferencji INTERNATIONAL SEMINAR ON URBAN FORM 2022 (ISUF 2022 6-11.09.2022) Dr Monika Cysek-Pawlak z Politechniki Łódzkiej zaprezentowała wyniki oceny możliwości wykorzystania warstwy terenów nieprzepuszczalnych (HRL Imperviousness ) będącej produktem serwisu lądowego Copernicus do szacowania powierzchni biologicznie czynnej na przykładzie aglomeracji łódzkiej. Tytuł wygłoszonego refereatu: „The potential of HRL Imperviousness to an assessment of biologically active areas”.

Continue reading

Wsparcie naukowca z Ukrainy w ramach projekt InCoNaDa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło pierwszą rundę naboru w Schemacie Wsparcia Ukraińskich Naukowców, realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. W efekcie siedmioro ukraińskich naukowców zostanie objętych wsparciem. Wśród nich znalazł się naukowiec z Narodowego Uniwersytetu Leśnictwa Ukrainy we Lwowie (Ukrainian National Forestry…

Continue reading

Nowa publikacja z projektu InCoNaDa

Z przyjemnością informujemy, że została opublikowana druga publikacja dotycząca projektu InCoNaDa: Geir-Harald Strand, “Accuracy of the Copernicus High-Resolution Layer Imperviousness Density (HRL IMD) Assessed by Point Sampling within Pixels”, Remote Sensing 2022, 14, 3589. Link do publikacji: https://doi.org/10.3390/rs14153589.

Continue reading

InCoNaDa zaprezentowana na Europejskim Kongresie Ekologii Krajobrazu IALE 2022

Dr Wendy Fjellstad z NIBIO przedstawiła wyniki projektu InCoNaDa podczas Europejskiego Kongresu Ekologii Krajobrazu IALE 2022, który odbył się online w dniach 11-15 lipca 2022 r. Prezentacja pt. “Quality control of Copernicus High Resolution Layers for monitoring agricultural landscapes and wetlands“ została zaprezentowana podczas sesji “Learnig from future” w ramach…

Continue reading

Spotkanie polskiego zespołu projektu InCoNaDa

W dniu dzisiejszym w siedzibie Instytutu Geodezji i Kartografii odbyło się spotkanie polskiego zespołu projektu InCoNaDa. Celem spotkania była dyskusja nad narzędziami umożliwiającym zaprojektowanie i stworzenie prototypu aplikacji internetowej dostosowanej do potrzeb użytkowników, pozwalającej na: porównywanie danych o pokryciu terenu i użytkowaniu ziemi, pochodzących z krajowych baz danych oraz serwisu lądowego programu Copernicus…

Continue reading

InCoNaDa na IX Ogólnopolskiej konferencji „GIS w Nauce” 2022

W dniach 23-24 czerwca w Toruniu odbyła się IX Ogólnopolska konferencja „GIS w Nauce” 2022. Przygotowano zarówno sesje plenarne jak i tematyczne związane z wykorzystywaniem Systemów Informacji Geograficznej w planistyce, urbanistyce, ekologii czy wojskowości, podczas których przedstawiciele instytucji publicznych, uniwersytetów i prywatnych przedsiębiorstw wymieniali się doświadczeniami zdobywanymi podczas codziennej pracy…

Continue reading

Zespół projektowy InCoNaDa spotkał się po raz pierwszy w formie hybrydowej

Przedstawiciele konsorcjum, reprezentujący następujące instytucje: Instytut Geodezji i Kartografii, Politechnika Łódzka oraz Instytut Ochrony Środowiska -PIB (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami– KOBIZE) spotkali się z naukowcami z  Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO). Spotkanie hybrydowe odbyło się w dniach 14-16 czerwca 2022 r. w siedzibie NIBIO w As, Norwegia….

Continue reading

InCoNaDa na ESA Living Planet Symposium 2022

Projekt InCoNaDa jest prezentowany na Living Planet Sympozjum organizowanym przez Europejską Agencję Kosmiczną, w dniach 23 – 27 maja 2022 r. w Bonn w Niemczech. Adam Waśniewski i Agata Hościło z Instytutu Geodezji i Kartografii prezentują poster: “Comparison of hierarchical and flat land cover classification of Sentinel-2 data”:

Continue reading