Prezentacja aplikacji InCoNaDa na konferencji GISday 2023 w Łodzi

W dniu 15 listopada na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu  Łódzkiego odbyła się konferencja GISday 2023, podczas której Sebastian Florczyk z Instytutu Geodezji i Kartografii przedstawił prototyp aplikacji „InCoNaDa” w formie referatu: Rozpowszechnianie wykorzystania informacji o pokryciu terenu i użytkowaniu ziemi pochodzących z integracji usług Copernicus Land Monitoring Service oraz krajowych…

Continue reading

Wyniki projektu InCoNaDa na I Kongresie Geoinformacyjnym

W dniach 25-27 października 2023 r. Adam Waśniewski i Alicja Rynkiewicz, specjaliści z Centrum Geomatyki Stosowanej IGiK, zaprezentowali wyniki projektu InCoNaDa na I Konresie Geoinformacyjnym w Krakowie pt. „Współczesne technologie geoinformacyjne w modelowaniu przestrzeni”. Prezentacje miały formę posterów: W jaki sposób weryfikacja danych referencyjnych i wykorzystanie Numerycznego Modelu Terenu wpływa na wynik klasyfikacji pokrycia terenu?,…

Continue reading

II webinar projektu InCoNaDa – dziękujemy za udział

 W dniu 17 października mieliśmy przyjemność poprowadzić II międzynarodowe webinarium projektu InCoNaDa prezentujące wyniki naszej pracy na obecnym etapie projektu. Dziękujemy wszystkim za udział, prezentacje, pytania i odpowiedzi. Mamy nadzieję, że webinarium podobało się Państwu tak samo jak nam i zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi publikacjami oraz do kontaktu…

Continue reading

Zaproszenie na webinar projektu InCoNaDa

W imieniu konsorcjum projektu InCoNaDa, zapraszamy na drugi webinar InCoNaDa, który odbędzie się 17 października 2023 r. (9:00 – 12:30). Webinar będzie prowadzony w języku angielskim (bez tłumaczenia).  Głównym celem projektu InCoNaDa jest poprawa wykorzystania przez użytkowników informacji o pokryciu terenu i użytkowaniu gruntów uzyskanych w wyniku integracji krajowych baz danych i usługi monitorowania…

Continue reading

Pierwsza wspólna publikacja z projektu InCoNaDa

Zachęcamy do zapoznania się z pierwszym wspólnym artykułem opisującym wyniki zadania 1 realizowanego w ramach projektu InCoNaDa: Waśniewski A., Hościło A., Aune-Lundberg L. (2023). The impact of selection of reference samples and DEM on the accuracy of land cover classification based on Sentinel-2 data. Remote Sensing Applications: Society and Environment,…

Continue reading

Wyniki projektu prezentowane na konferencji European Association of Remote Sensing Labolatories (EARSeL) 

W dniach 3-6 lipca 2023r. Adam Waśniewski, specjalista z Centrum Geomatyki Stosowanej IGiK, zaprezentował wyniki projektu InCoNaDa na międzynarodowej konferencji European Association of Remote Sensing Labolatories (EARSeL) w Bukareszcie w Rumunii. Wygłoszony referat nosił tytuł: „Can we improve the accuracy of the land cover classification by pre-selection of the reference…

Continue reading

10. kwartalne spotkanie projektowe

Dziesiąte kwartalne spotkanie projektowe odbyło się w formie online 22 maja 2023. Celem spotkania było poinformowanie partnerów projektu o postępach prac w poszczególnych zadaniach, omówienie planów na następny kwartał oraz planu publikacji. Nasze plany na nadchodzące miesiące obejmują publikację kolejnych artykułów z wynikami projektu InCoNaDa oraz organizację drugiego webinaru, którego…

Continue reading

InCoNaDa na European Geoscience Union 2023 w Wiedniu

W dniach 24-28 kwietnia 2023 r. naukowcy z Centrum Geomatyki Stosowanej Instytutu Geodezji i Kartografii wzięli udział w największej europejskiej konferencji z dziedziny nauk o Ziemi – European Geoscience Union 2023 w Wiedniu.  Alicja Rynkiewicz i Agata Hościło zaprezentowały wyniki detekcji zmian pokrycia terenu na podstawie danych wieloczasowych Sentinel-2 na…

Continue reading