InCoNaDa na seminarium „Monitoring krajobrazu 2023”

Svein Olav Krøgli z Norweskiego Instytutu Badań nad Biogospodarką (NIBIO) zaprezentował wyniki projektu InCoNaDa na seminarium „Monitoring krajobrazu 2023” zorganizowanym przez NIBIO. Seminarium odbyło się 9 lutego 2023 roku w trybie hybrydowym. Przedstawiona prezentacja była zatytułowana: „Czy mapy tematyczne z europejskiego programu Copernicus, które są oparte na danych satelitarnych, mogą…

Continue reading

Pierwsze spotkanie InCoNaDy w Nowym Roku!

25.01.2023 odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie zespołu projektowego InCoNaDa! Oprócz członków konsorcjum w zdalnym spotkaniu wzięli udział nasi nowi partnerzy z Ukrainy z Ukraińskiego Narodowego Uniwersytetu Leśnego. Głównym celem spotkania było omówienie dotychczasowych wyników projektu w poszczególnych zadaniach, przedstawienie planów na kolejny kwartał oraz dyskusja na temat planowanych…

Continue reading

Szczęśliwego Nowego Roku!

Szczęśliwego Nowego Roku! Dziękujemy za owocną współpracę w 2022, to był bardzo produktywny rok – udało nam się osiągnąć 7 kamieni milowych, dostarczyć 10 raportów, opublikować 2 artykuły naukowe, a kolejne 3 są w fazie przygotowania, zaprezentować wyniki projektu InCoNaDa na kilku krajowych i międzynarodowych konferencjach i webinarach. Powitaliśmy w…

Continue reading

Nagroda „Złoty Piksel” na XXV Ogólnopolskiej Konferencji Fotointerpretacji i Teledetekcji

W dniach 28-30 listopada 2022r. odbyła się XXV Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji, na której pracownicy Centrum Geomatyki Stosowanej Instytutu Geodezji i Kartografii zaprezentowali uzyskane wyniki realizowanych prac w ramach projektu InCoNaDa. Adam Waśniewski przedstawił referat pt.: „Ocena wpływu danych referencyjnych i Numerycznego Modelu Terenu na wynik klasyfikacji pokrycia terenu…

Continue reading

InCoNaDa na XXXI Konferencji Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej

W dniach 8-9 listopada 2022r. w Warszawie w trybie hybrydowym odbyła się XXXI Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej na temat Geoinformacji w dobie zagrożeń. Podczas tego wydarzenia Milena Chmielewska z Instytutu Geodezji i Kartografii przedstawiła wyniki projektu InCoNaDa w referacie pt. „Ocena potencjału produktów programu Copernicus: Riparian Zones i Small…

Continue reading

InCoNaDa na Forum Obserwacji Ziemi

Dr Monika Cysek-Pawlak i Jakub Misiak z Politechniki Łódzkiej wygłosili prelekcję na Forum Obserwacji Ziemi organizowanym przez Polską Agencję Kosmiczną na temat wykorzystania danych Copernicus do planowania przestrzennego – studium przypadku aglomeracji łódzkiej. Krajowe Forum Obserwacji Ziemi odbyło się w Warszawie 8-9 listopada 2022 r. w trybie hybrydowym. Nagrania wystąpień…

Continue reading

InCoNaDa na XXIX CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL SEMINAR ON URBAN FORM 2022

W trakcie XXIX Konferencji INTERNATIONAL SEMINAR ON URBAN FORM 2022 (ISUF 2022 6-11.09.2022) Dr Monika Cysek-Pawlak z Politechniki Łódzkiej zaprezentowała wyniki oceny możliwości wykorzystania warstwy terenów nieprzepuszczalnych (HRL Imperviousness ) będącej produktem serwisu lądowego Copernicus do szacowania powierzchni biologicznie czynnej na przykładzie aglomeracji łódzkiej. Tytuł wygłoszonego refereatu: „The potential of HRL Imperviousness to an assessment of biologically active areas”.

Continue reading

Wsparcie naukowca z Ukrainy w ramach projekt InCoNaDa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło pierwszą rundę naboru w Schemacie Wsparcia Ukraińskich Naukowców, realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. W efekcie siedmioro ukraińskich naukowców zostanie objętych wsparciem. Wśród nich znalazł się naukowiec z Narodowego Uniwersytetu Leśnictwa Ukrainy we Lwowie (Ukrainian National Forestry…

Continue reading

Nowa publikacja z projektu InCoNaDa

Z przyjemnością informujemy, że została opublikowana druga publikacja dotycząca projektu InCoNaDa: Geir-Harald Strand, “Accuracy of the Copernicus High-Resolution Layer Imperviousness Density (HRL IMD) Assessed by Point Sampling within Pixels”, Remote Sensing 2022, 14, 3589. Link do publikacji: https://doi.org/10.3390/rs14153589.

Continue reading

InCoNaDa zaprezentowana na Europejskim Kongresie Ekologii Krajobrazu IALE 2022

Dr Wendy Fjellstad z NIBIO przedstawiła wyniki projektu InCoNaDa podczas Europejskiego Kongresu Ekologii Krajobrazu IALE 2022, który odbył się online w dniach 11-15 lipca 2022 r. Prezentacja pt. “Quality control of Copernicus High Resolution Layers for monitoring agricultural landscapes and wetlands“ została zaprezentowana podczas sesji “Learnig from future” w ramach…

Continue reading